Hệ Thống Chứng Chỉ – Chứng Nhận

Các chứng chỉ, chứng nhận chất lượng của Tập đoàn kính Việt Long theo thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Giấy chứng nhận kính cường lực

giay chung nhan kinh hop

Giấy chứng nhận kính hộp

Giấy chứng ISO 9001:2015

Chứng nhận 7455:2013 về kính cường lực

Chứng nhận 8260:2009 về kính hộp

Nhà máy sản xuất cung cấp kính cường lực, kính hộp tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015

Toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất trên dây chuyển máy móc hiện đại nhất, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ vật tư đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra theo quy định của nhà nước.

Xem danh mục sản phẩm
nhà máy kính Việt Long