Chính sách bán hàng

Chính sách của Việt Long Glass xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch và đảm bảo lợi ích giữa cả 2 bên khách hàng và nhà cung cấp.

I. Phạm vi bán hàng

Việt Long Glass cung cấp hàng hóa trên toàn thổ lãnh thổ Việt Nam. Và tuân thủ hoàn toàn theo các quy định của Nhà nước Việt Nam.

II. Chính sách giao hàng

1- Thời gian sản xuất

Thời gian sản xuất tùy theo khối lượng đơn hàng/sản phẩm hoặc theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Thông thường 2 – 3 ngày đối với kính cường lực và 5 – 7 với kính hộp; 7 – 10 ngày với kính điện.

2- Thời gian giao hàng

Thời gian giao dựa theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Việt Long Glass có quyền từ chối bán hàng/phục vụ đối với các đơn hàng có thời gian quá gấp (không đủ thời gian sản xuất).

3- Chi phí giao hàng

Tapdoankinhvietlong.vn hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt miễn phí đối với các khách hàng thuộc khu vực nội thành Hà Nội. Đối với các khách hàng thuộc khu vực khác. Chi phí giao hàng sẽ theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

Chính sách Techglass
Chính sách bán hàng của Việt Long Glass

Xem thêm: