Chính sách thanh toán

I. Chính sách thanh toán

Đồng tiền thanh toán: VND (Việt Nam đồng)

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Thời gian thanh toán: Thanh toán 50% khi đặt hàng. 50% còn lại thanh toán ngay khi nhận hàng. Hoặc theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

Xem thêm: Chính sách đổi trả và hoàn tiền