Chứng nhận TCVN 8260:2009 về sản phẩm kính hộp

Rate this post

Chứng nhận TCVN 8260:2009 về kính hộp

Chứng nhận TCVN 8620:2009 cho sản phẩm kính hộp của Tập đoàn kính Việt Long

Chứng nhận TCVN 8260:2009
Chứng nhận TCVN 8260:2009

Quyết định cấp Chứng nhận TCVN 8260:2009 cho sản phẩm kính hộp của Tập đoàn kính Việt Long

iso 5 iso 6 e1661508044422

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD là gì?

Đây là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng áp dụng cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hàng hóa về vật liệu xây dựng trong đó có các sản phẩm kính cường lực, kính hộp gắn kín cách nhiệt.

  • TCVN 7219:2018, Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử
  • TCVN 7455:2013, Kính xây dựng – Kính phẳng tôi nhiệt
  • TCVN 7364:2018, Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
  • TCVN 7737:2007, Kính xây dựng – Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại
  • TCVN 8261:2009, Kính xây dựng – Phương pháp thử – Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm
  • TCVN 8260:2009, Kính xây dựng – Kính hộp gắn kín cách nhiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *